Vítejte na stránkách společnosti Karlštejnská a.s.

Akciová společnost Karlštejnská je rodinným podnikem, který kromě původní činnosti správa, pronájem a řízení nemovitostí, se již po léta zabývá v rámci divize obchodu s uměleckými díly zejména výtvarným uměním v časovém horizontu od 17. století prakticky do současnosti. Základem se stala dlouhodobě budovaná sbírka českého výtvarného umění, přičemž těžiště sběratelského zájmu leží v dílech školy Haushoferovy, Mařákovcích a české krajinomalbě 19. a první poloviny 20. století, jakož v dílech české moderny a generace Devětsilu.

Naše společnost v současné době disponuje nejen zkušeným týmem, který se věnuje výstavní a publikační činnosti, ale také rozsáhlým kolektivem spolupracovníků z oblasti dějin umění, specializovaných znalců, restaurátorů a teoretiků umění. V letech 2010-2011 byly uspořádány výstavy ve spolupráci s S.V.U. Mánes, k jejichž konání byly vydány velmi hezké publikace, které jsou podrobně zobrazeny v jiné části prezentace naší společnosti. Velkou pozornost si vysloužila i výstava velmi svérázného a autentického umělce Josefa Hlinomaze, která se konala v roce 2011 v Praze a dále pokračovala výstava v jeho milované Příbrami. V minulých letech byla zapůjčena řada galerijních děl ze sbírky Karlštejnské a.s. do Národní galerie v Praze, zejména na výstavy A. Chwaly, V. Radimského či J. Schikanedera.

Pro následující období plánuje společnost další činnost ve spojení s S.V.U. Mánes, Národní galerií v Praze i ostatními státními i soukromými galeriemi tak, aby se významná díla naší sbírky dostala blíže milovníkům umění. Byl také připraven projekt ve spolupráci s renomovanými kunsthistoriky, který by se měl podrobněji věnovat odkazu generace Devětsilu s těžištěm na vynikajícího univerzálního a autentického Otakara Mrkvičku.

Společnost Karlštejnská a.s. je navíc připravena podporovat i mladé české umělce, sponzorovat publikační činnost a vyvíjet všestrannou aktivitu, která přispěje ke zvýšení kulturní úrovně a povědomí české populace.

Ing. František Koníček

za společnost Karlštejnská a.s.