Výstavy 2012

2012, 2011, 2010

Antonín Chittussi, Region a svět
(12. 9. – 2. 12. 2012)


Na výstavě“ Antonín Chittussi – Region a svět“ bude společnost Karlštejnská prezentovat svá čtyři Chittussiho díla. Výstavu připravuje Východočeská galerie v Pardubicích v Domě u Jonáše, kurátorem je prof. PhDr. Roman Prahl.

http://pater.cz/vcg/Josef Hlinomaz – Vzpomínky na budoucí Příbram
(26. 7. – 14. 9. 2012)
Po velmi úspěšné výstavě Josefa Hlinomaze v Praze se tato přehlídka „surneonaivismu“ přesunuje do Hlinomazovo milované Příbrami, kde se mimo již rozšířenou kolekci Karlštejnské a.s., rozrostla o další zapůjčená díla ze soukromých sbírek. Jsme velmi potěšeni, že partnerstvím s Galerií Františka Drtikola v Příbrami se tato výstava stala výstavou putovní.
http://www.galerie-drtikol.com/

 

Pozvánka na výstavu

Jakub Schikaneder (1855 – 1924)
(20. 4. – 21. 10. 2012)
V knize Klasikové 19. století obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s. můžete najít dvě díla Jakuba Schikanedera, ale na této výstavě k vidění nebyla. Zapůjčili jsme je Národní Galerii v Praze, která připravila ve Valdštejnské Jízdárně doposud největší přehlídku děl Jakuba Schikanedera.
Karlštejnská a.s. se stala partnerem výstavy a naše sbírka je ve výstavě i jejích publikacích zastoupena třemi obrazy autora.
http://www.ngprague.cz/ -schikaneder
http://www.schikaneder.cz/

 

Julius Mařák na zámku v Litomyšli
(15. 6. – 8. 7. 2012)
Dvě díla Julia Mařáka z naší sbírky doplnila i jednu z výstav v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle 2012, pořádané ke 180. výročí narození litomyšlského rodáka.
http://vytvarna.smetanovalitomysl.cz

 

Klasikové 19. století ze sbírky Karlštejnské a.s.
(5. 4. – 27. 5. 2012)
Po velmi úspěšné a milé spolupráci s S.V.U. Mánes, jsme na jaře 2012 navázali dále výstavou k 125. výročí založení spolku Mánes a připravili kolekci více než osmdesáti obrazů klasiků 19. století. Kurátorské činnosti se ujal PhDr. Michael Zachař tentokrát s prof. PhDr. Romanem Prahlem. Ve výstavě se představila nejlepší díla naší sbírky umění 19. století. Zastoupena byla slavná jména jako Adolf Chwala, Vojtěch Hynais, Viktor Barvitius, Antonín Mánes, Václav Brožík a další. Krása a nosnost výstavy byla opět podtržena překrásným katalogem.
Zde si můžete přečíst úvodní text katalogu k výstavě od PhDr. Michaela Zachaře,
prof. PhDr. Romana Prahla, CSc a ak. mal. Ivana Exnera.

Vystavené obrazy:

Pozvánka na výstavu

http://www.svumanes.cz/
http://www.protext.cz – zprava