Dnešní Mánes II.

DNEŠNÍ MÁNES II. – VÝSTAVA MLADŠÍ GENERACE ČLENŮ K 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLKU VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ MÁNES (1887/2012)

GALERIE S.V.U. MÁNES DIAMANT  9. – 3. 2. 2013.

 kurátor: Ing. Tomáš Novotný, předseda S.V.U. Mánes  a výstavní výbor spolku

motto:
„ …věříme si a přátelství různých generací i sousedství odlišných výrazů
výtvarných ve spolku pomáhá celku…členství našeho spolku zavazuje;
dobře dělat svou práci a být poctivým nejen umělcem, ale i člověkem…“

(Z proslovu předsedy Mánesa  J.Gočára při zahájení jubilejní výstavy
„Dnešní Mánes“ 12. října 1937)

S.V.U. Mánesa s ním česká kulturní a uměnímilovná veřejnost v roce 2012 slaví 125.výročí svého založení (duben 1887).Současné finanční i výstavně prostorové možnosti Mánesa zdaleka nejsou tak příhodné jako v době, kdy užíval svůj spolkový dům a v něm s nezapomenutelným ohlasem připomněl své padesátileté a koneckonců i stoleté jubileum, tehdy v neopakovatelné koncepci ředitele Národní galerie Jiřího Kotalíka. Přesto se výbor spolku rozhodl uspořádat důstojné, historii Mánesa odpovídající oslavy na půdě svého dnešního sídla v Galerii S.V.U. Mánes Diamant.

Tři po sobě následující tématické výstavy:
a)      Od baroku k Josefu Mánesovi
b)      Klasikové 19. století
c)      S.V.U. Mánes 1900-1947, podíl spolku na formování české výtvarné kultury

tvořily historickou část dramaturgického plánu jubilejního roku. Jejich exponátová náplň byla sestavena výhradně ze zápůjček ze soukromých sbírek. Oslavy v galerii Diamant vrcholí prosincovou a lednovou  výstavou „Dnešní Mánes I. + II. “.

Název výstavy je reminiscencí na stejnojmennou výstavu, kterou Mánes uspořádal ve své spolkové budově k 50. výročí svého založení.
Spolek vědom si, že výstavní sál galerie Diamant svou rozlohou neumožňuje
uspořádat žádoucí rozsáhlou členskou výstavu „Dnešní Mánes “, rozhodl rozdělit expozici na dva celky, poskytnout tak všem členů spolku příležitost představit své práce a přispět tak svým dílem k oslavám jubilejního roku.
I tentokrát jde o reprezentativní jurovanou expozici, která představí výběr z prací mladší generace řádných členů:
malíři: Vojtěch Adamec, Karel Balcar, Ivan Exner, Dagmar Hamsíková, Jiří Hauschka,
Igor Hlavinka, Xénia Hoffmeisterová, Eva Chmelová, Karl Jerie, Boris Jirků,
Markéta Jírová, Aleš Knotek, Aleš Ogoun, Jan Stoss, Jiří Šorm, Markéta Urbanová, Blanka Valchařová, Jaroslav Valečka; kreslíři a grafici: Josef Blecha, Adam Hoffmeister; fotografové: Rudolf Jung, Jiří Plieštik, Roman Sejkot;
sochaři: Václav Fiala, Martina Fotrová, Barbora Hapalová, Jaroslav Urbánek, Jasan Zoubek;
sklářští výtvarníci: Bohumil Eliáš, Marian Volráb.

zpět