top of page

Podmínky výpůjčky

  • Výpůjčka je poskytována naší společností bezúplatně

 

  • Půjčitel a vypůjčitel uzavírají Smlouvu o výpůjčce uměleckého díla

  • V popiskách a dalších informačních materiálech vydávaných k výstavě, případně u vyobrazení reprodukcí vypůjčovaného uměleckého díla, prosím uvádějte informací o půjčiteli ve znění: Sbírka Karlštejnská a.s.

  • Za účelem reprodukce vypůjčovaného uměleckého díla v informačních materiálech k výstavě poskytujeme fotografii v tiskové kvalitě vypůjčiteli bezúplatně

 

  • U reprodukcí prosím uvádějte zdroj Fotoarchiv Karlštejnská a.s./Foto Miloš Svoboda

 

  • Vypůjčitel přebírá odpovědnost za umělecké dílo okamžikem převzetí až do doby jeho vrácení dle Smlouvy o výpůjčce, a to do výše pojistné hodnoty díla předem smluvně sjednané s půjčitelem a pojišťovnou

  • vypůjčitel zajišťuje vhodný druh balení a odpovídající přepravu s ohledem na rozměr a charakter přepravovaného uměleckého díla

 

  • speciální balení (klima bedna) je vyžadováno u uměleckých děl mimořádné hodnoty nebo u děl, jež mají stěžejní kulturní a historický význam, v ostatních případech požadujeme standardní provedení za použití měkkých balících materiálů (bublinková folie, případně hedvábný papír)

bottom of page